Pek-Mont

Piaskowniki

Piaskowniki

 Piaskownik jest urządzeniem służącym do usuwania ze ścieków ziarnistych zanieczyszczeń, takich jak piasek. Są one stosowane zarówno w komunalnych, jak i przemysłowych oczyszczalniach ścieków. Piaskownik poziomy może być dodatkowo wyposażony w układ napowietrzania, tłuszczownik ze zgarniaczem oraz komorą tłuszczową. W sytuacji instalacji urządzenia na zewnątrz wykonane ono jest w wersji ogrzewanej (opcja).

 

Urządzenie wyposażone jest w dwa przenośniki. Za pomocą poziomego przenośnika spiralnego piasek przenoszony jest do komory osadczej. Stąd przy pomocy ukośnego przenośnika piasku wynoszony jest przy jednoczesnym odwadnianiu na zewnątrz i poprzez wyrzutnik wyrzucany do kontenera lub inny środek transportu piasku.

Piaskownik wykonany jest ze stali 1.4301

Partnerzy