Pek-Mont

Komory szokowego schładzania

Komory szokowego schładzania

 

Powietrze schładzane przy pomocy agregatu chłodniczego
Powietrze nasycone wilgocią
Cyrkulacja powietrza
Szybkie i efektywne wychłodzenie wsadu
Systemy elektrycznego i pneumatycznego sterowania urządzeniami wykonawczymi
Możliwość pracy z ręcznym sterowaniem przebiegu procesu technologicznego.
Komora przystosowana do załadunku przy użyciu wózków wędzarniczych posadzkowych o maksymalnych wymiarach zewnętrznych: 1000x1000x2000 (mm).
Nowoczesny sterownik mikroprocesorowy
            zdalne sterowanie procesem
            pełna kontrola procesu
            rejestracja procesu
Panelowa konstrukcja komory
            gwarantowana sztywność konstrukcji
            izolacja termiczna zapobiegająca utratom ciepła (oszczędność energii)
            wydłużona żywotność komory
            zabezpieczenie izolacji przed zawilgoceniem