Pek-Mont

Płuczki piasku

Płuczki piasku

 Przeznaczeniem urządzenia jest oczyszczanie piasku z zawiesiny organicznej. Płuczka piasku znlazła zastosowanie zarówno w komunalnych, jak i przemysłowych oczyszczalniach ścieków. Dzięki wyposażeniu jej w ocieplony płaszcz i ogrzewanie (opcja), może być przystosowana do pracy w terenie otwartym, w warunkach zimowych.


Do urządzenia poprzez króciec wlotowy trafia zanieczyszczona pulpa piaskowa z piaskowników lub sitopiaskowników. Zastosowanie mieszadła sprawia, że części organiczne są wypłukiwane w górę podczas procesu przepływu wody. Ostatecznie frakcje mineralne ciężkie osiadają na dnie zbiornika, skąd transportowane są za pomocą ukośnego przenośnika ślimakowego na zewnątrz.

Płuczka piasku wykonana jest ze stali 1.4301 (za wyjątkiem motoreduktorów, łożysk i wykładziny wewnątrz rury transportującej piasek).

Partnerzy