Pek-Mont

Owodnienia

Owodnienia

Oferujemy:

Odwodnienia liniowe:

  • typu "U" z przykryciem pełnym lub ażurowym
  • typu "Ω"

Kratki punktowe