Pek-Mont

Komory wędzarniczo-parzelnicze

Komory wędzarniczo-parzelnicze

 

Powietrze ogrzewane maksymalnie do 120oC

Powietrze nasycane parą wodną bądź dymem

Systemy elektrycznego i pneumatycznego sterowania urządzeniami wykonawczymi

Możliwość pracy z ręcznym sterowaniem przebiegu procesu technologicznego.

Komora przystosowana do załadunku przy użyciu wózków wędzarniczych posadzkowych o maksymalnych wymiarach zewnętrznych: 1000x1000x2000 (mm). 

Obieg aktywny dymu

 •      zmniejsza emisję dymu do atmosfery 

Nowoczesny sterownik mikroprocesorowy

 •      zdalne sterowanie procesem
 •     pełna kontrola procesu
 •     rejestracja procesu 

Proces suszenia w podciśnieniu

 •      szybsze odparowanie wody z wędlin 

Proces wędzenia w nadciśnieniu

 •       lepsza penetracja dymu do wnętrza batonu 

Zwiększona wydajność suszenia - dzięki zastosowaniu dużych turbin sterowanych przemiennikami częstotliwości

Panelowa konstrukcja komory

 •      gwarantowana sztywność konstrukcji
 •       izolacja termiczna zapobiegająca utratom ciepła (oszczędność energii)
 •      wydłużona żywotność komory
 •      zabezpieczenie izolacji przed zawilgoceniem

Wyposażenie Standardowe                                    

 • Dymogenerator osypowy
 • Komin dymowy
 • Automatyczny system mycia