Pek-Mont

Komory parzelnicze

Komory parzelnicze

 

Komora zasilana parą technologiczną ze źródeł zewnętrznych

Wymuszona cyrkulacja pary w układzie zamkniętym wewnątrz komory powoduje lepszą dynamikę pary                                (skrócenie czasu obróbki wsadu)

W pełni automatyczne sterowanie przebiegiem procesów technologicznych

Systemy elektrycznego i pneumatycznego sterowania urządzeniami wykonawczymi

Możliwość pracy z ręcznym sterowaniem przebiegu procesu technologicznego.

Komora przystosowana do załadunku przy użyciu wózków wędzarniczych posadzkowych                                                                o maksymalnych wymiarach zewnętrznych: 1000 x 1000 x 2000 (mm).

Wysoka efektywność turbin nawiewowych