Pek-Mont

Komory tradycyjnego wędzenia

Komory tradycyjnego wędzenia

 

 

Wytwarzanie dymu i ciepła w sposób tradycyjny
Powietrze ogrzewane maksymalnie do 180oC
Powietrze równomiernie nasycane dymem
Systemy elektrycznego i pneumatycznego sterowania urządzeniami wykonawczymi
Możliwość pracy z ręcznym sterowaniem przebiegu procesu technologicznego.
Komora przystosowana do załadunku przy użyciu kijów wędzarniczych o długości 980mm
Praca konwojera w ruchu ciągłym
            jednorodny efekt wędzenia na całej objętości wsadu           
Nowoczesny sterownik mikroprocesorowy
            zdalne sterowanie procesem
            pełna kontrola procesu
            rejestracja procesu
Panelowa konstrukcja komory
            gwarantowana sztywność konstrukcji
            izolacja termiczna zapobiegająca utratom ciepła (oszczędność energii)
            wydłużona żywotność komory
            zabezpieczenie izolacji przed zawilgoceniem
Palenisko izolowane termicznie
             zapobiega utratom ciepła